Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

awl
n
awl
migoos ni an awl

ax
n
ax
waagaakwad ni an ax

double-bladed ax
eyiidawaabidewi-waagaakwad ni a double-bladed ax

have an ax
owaagwaakwadomi vai s/he has an ax or axes

take along an ax
niimiwaagaakwadwe vai s/he takes along an ax or axes

ax handle
n
ax handle
waagaakwadwaatig ni an ax handle