Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

maajaa vai gh
Listen

s/he leaves, goes off, departs

Note:
Frequently appears with preverb ani-, ni-.nimaajaa 1s ind; maajaa 3s ind; maajaad 3s conj; mayaajaad 3s ch-conj; Stem: /maajaa-/

maajaa3s ind gh
Listen

lw
Listen

maajaad3s conj gh
Listen

lw
Listen

mayaajaad3s ch-conj gh
Listen

Ambe ani-maajaadaa. Indaga amaji'.

Let's get going. Wake him up!
es
Listen

Baanimaa apii niwii-ni-maajaa.

I'll leave later.
rg
Listen

Booch igo gii-ni-maajaad nishiime.

My sister left anyway.
rg
Listen

Gii-miiwanokii gaa-onji-maajaad.

He doesn't like working so he left.
es
Listen

Niigaan ani-maajaan. Booch giga-adimigoo.

Just go ahead. We'll catch up to you anyway.
es
Listen

maajaa /maajaa-/: /maad-/
start, move off
; /-yaa/
go, move
Reduplicated Form: maamaajaa