Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

akwaandawaadan vti es
Listen

climb up on, climb on it

Paired with: akwaandawaazh vtaindakwaandawaadaan 1s - 0s ind; odakwaandawaadaan 3s - 0s ind; akwaandawaadang 3s - 0 conj; ekwaandawaadang 3s - 0 ch-conj; akwaandawaadan 2s - 0 imp; Stem: /akwaandawaad-/

akwaandawaadan /akwaandawaad-/: /akwaandawe-/ stem of akwaandawe vai ; /-d/
act on it