Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

nimaamaa nad gh
Listen

my mother


Synonym: ninga nad

nimaamaa 1s - 3s; Stem: /=maamaay-/

nimaamaa1s - 3s gh
Listen

es
Listen

nj
Listen

Geyaabi jiibaakwe nimaamaa.

My mother is still cooking.
rg
Listen

Nimaamaa ko ngii-wiiji'aa gii-paasang waawaashkeshiwi-wiiyaas.

I used to help my mother when she dried deer meat.
rg
Listen