Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ishwaasoobii'igan na

an eight (card)

See also: nishwaasoobii'igan naishwaasoobii'igan sg; ishwaasoobii'iganag pl; Stem: /ishwaasoobii'igan-/