Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

zagaswaa vai rg
Listen

s/he smokes (tobacco)inzagaswaa 1s ind; ninzagaswaa 1s ind; nizagaswaa 1s ind; zagaswaa 3s ind; zagaswaad 3s conj; zegaswaad 3s ch-conj; Stem: /zagaswaa-/

Nisawi-waakaa'igan ningii'-waabamaag oshkinaweg dazhi-zagaswaawaad.

I saw a teenagers smoking in the alley.
nj
Listen

Reduplicated Form: zazagaswaa