Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ogidaakiiwedaabaazh vta

drag h/ uphill

Paired with: ogidaakiiwedaabaadan vtiindoogidaakiiwedaabaanaa 1s - 3s ind; odoogidaakiiwedaabaanaan 3s - 3' ind; ogidaakiiwedaabaanaad 3s - 3' conj; wegidaakiiwedaabaanaad 3s - 3' ch-conj; ogidaakiiwedaabaazh 2s - 3 imp; Stem: /ogidaakiiwedaabaaN-/

ogidaakiiwedaabaazh /ogidaakiiwedaabaaN-/: /ogidaakiiwedaabii-/ stem of ogidaakiiwedaabii vai ; /-aaN/
act on h/