Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

nagwaazh vta

snare h/

Paired with: nagwaadan vtininagwaanaa 1s - 3s ind; onagwaanaan 3s - 3' ind; nagwaanaad 3s - 3' conj; negwaanaad 3s - 3' ch-conj; nagwaazh 2s - 3 imp; Stem: /nagwaaN-/

Endaso-biboon ninagwaanaag waaboozoog.

Every winter I snare rabbits.
nj
Listen

Waaboozo-miikanaang izhi-agoodoon ginagwaagan ji-nagwaanad waabooz.

Put your snare on a rabbit trail of you want to snare one.
nj
Listen

Ningii'-nanawiz gii-naadagweyan. Gaawiin awiya ningii'-nagwaanaasii. Gaawiin gegoo ningii'-nagwaadanziin. 

I was skunked checking my snares. I didn't snare anybody. I didn't snare anything.
nj
Listen