Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

nagwaadan vti

snare it

Paired with: nagwaazh vtaninagwaadaan 1s - 0s ind; onagwaadaan 3s - 0s ind; nagwaadang 3s - 0 conj; negwaadang 3s - 0 ch-conj; nagwaadan 2s - 0 imp; Stem: /nagwaad-/

Ningii'-nanawiz gii-naadagweyan. Gaawiin awiya ningii'-nagwaanaasii. Gaawiin gegoo ningii'-nagwaadanziin. 

I was skunked checking my snares. I didn't snare anybody. I didn't snare anything.
nj
Listen