Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

mashkikiikaw vta

make medicine for h/nimashkikiikawaa 1s - 3s ind; nimashkikiikaag 3s - 1s ind; omashkikiikawaan 3s - 3' ind; mashkikiikawaad 3s - 3' conj; meshkikiikawaad 3s - 3' ch-conj; Stem: /mashkikiikaw-/

mashkikiikaw /mashkikiikaw-/: /mashkikiike-/ stem of mashkikiike vai ; /-aw/
do it for h/