Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

makoons na nj
Listen

a bear cubmakoons sg; makoonsag pl; Stem: /makoons-/

makoons sg gh
Listen

nj
Listen

es
Listen

makoonsag pl gh
Listen

Babiiwizhiinyiwag igiw makoonsag gaa-waabamagwaa.

The bear cubs I saw were tiny.
es
Listen

diminutive of: makwa na a bear
makoons /makoons-/: /makw-/ stem of makwa na ; /-ns/
[diminutive]