Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ishkwaandem ni rg
Listen

a doorishkwaandem sg; ishkwaandeman pl; ishkwaandemens dim; ishkwaandeming loc; Stem: /ishkwaandem-/

ishkwaandem sg gh
Listen

nj
Listen

es
Listen

rg
Listen

ishkwaandeman pl gh
Listen

nj
Listen

rg
Listen

es
Listen

ishkwaandemens dim es
Listen

nj
Listen

rg
Listen

ishkwaandeming loc gh
Listen

es
Listen

rg
Listen

Gibaakwa'an daga iwe ishkwaandem. Daki-ayaamagad agwajiing.

Please close the door. It's cold outside.
rg
Listen

Gii-madweyaabikise gii-gashkaakwa'igaadeg iwe ishkwaandem.

You can hear the clicking when they lock the door.
es
Listen

Aabaabika'amawishin nindishkwaandem. Gaawiin aapiji ninzaabaabisii.

Unlock my door for me. I can't see that well.
nj
Listen

Bezhig ishkwaandem ningii'-andodamaagen gii-biigonigaadeg gete-waakaa'igan.

I've asked for one of the doors of the old house they're tearing down.
nj
Listen