Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

bineshiinh na es
Listen

a birdbineshiinh sg; bineshiinyag pl; bineshiinyens dim; Stem: /bineshiiny-/

bineshiinh sg gh
Listen

lw
Listen

gj
Listen

es
Listen

bineshiinyag pl gh
Listen

lw
Listen

gj
Listen

es
Listen

bineshiinyens dim gh
Listen

lw
Listen

gj
Listen

nj
Listen

es
Listen

Awenen dinowa bineshiinh gaa-noondaagozid?

What kind of bird is calling?
nj
Listen

Awenen dinowa bineshiinh?

What kind of bird is it?
nj
Listen

Bineshiinyag niizhoogooziwag.

There are two birds perching.
es
Listen

Agidagamig gii-poonii a'aw bineshiinh.

The bird flew onto the top of the house.
rg
Listen

Akwaandawaadan bineshiinh-wazisonens wii'-waabamadwaa bineshiinyensag.

Climb up to the bird's nest to see the baby birds.
nj
Listen