Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aanjigwaazh vta nj
Listen

sew h/ over

Paired with: aanjigwaadan vtinindaanjigwaanaa 1s - 3s ind; odaanjigwaanaan 3s - 3' ind; aanjigwaanaad 3s - 3' conj; Stem: /aanjigwaaN-/

nindaanjigwaanaa1s - 3s ind nj
Listen

odaanjigwaanaan3s - 3' ind nj
Listen

aanjigwaanaad3s - 3' conj nj
Listen

ogii'-aanjigwaanaan3s - 3' ind nj
Listen

aanjigwaazh /aanjigwaaN-/: /aand-/
change
; /-gwaaN/
sew, probe h/