Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ziinzibaakwadaaboo ni rg
Listen

maple sap

See also: ziinzibaakwadwaaboo niStem: /ziinzibaakwadaaboow-/

ziinzibaakwadaaboo /ziinzibaakwadaaboow-/: /ziinzibaakwadw-/ stem of ziinzibaakwad ni ; /-aaboow/
liquid (especially a useful or consumable liquid)