Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ziiginiingwaan ni gh
Listen

eye drop

See also: ziinginiingwaan niziiginiingwaan sg; ziiginiingwaanan pl; Stem: /ziiginiingwaan-/

Eyiidawishkiinzhig odaabajitoon ziiginiingwaan.

He's using eye drops in both eyes.
nj
Listen