Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ziiginiingwaan ni gh
Listen

eye drops

See also: ziinginiingwaan niziiginiingwaan sg; Stem: /ziiginiingwaan-/

ziiginiingwaan sg nj
Listen

gh
Listen

Eyiidawishkiinzhig odaabajitoon ziiginiingwaan.

He's using eye drops in both eyes.
nj
Listen