Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

zhiishiibaawan ni nj
Listen

a duck eggzhiishiibaawan sg; zhiishiibaawanoon pl; Stem: /zhiishiibaawan-/

zhiishiibaawan sg nj
Listen

zhiishiibaawanoon pl nj
Listen

zhiishiibaawan /zhiishiibaawan-/: /zhiishiib-/ stem of zhiishiib na ; /-aawanw/
egg