Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

zaasakokwaazh vta

fry h/

Paired with: zaasakokwaadan vti See also: zaasagokwaazh vtanizaasakokwaanaa 1s - 3s ind; ozaasakokwaanaan 3s - 3' ind; zaasakokwaanaad 3s - 3' conj; zayaasakokwaanaad 3s ch-conj; zaasakokwaazh 2s - 3 imp; Stem: /zaasakokwaaN-/