Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

oshkidaabaan ni

[RL]

a new caroshkidaabaan sg; oshkidaabaanan pl; Stem: /oshkidaabaan-/

Makadewinaagod debinaagok odooshkidaabaan awe niijikiwenh.

From here my brother's new car looks black.
es
Listen

Ogii-mazinaakizaan i'iw indooshkidaabaan.

He took a picture of my new car.
es
Listen

oshkidaabaan /oshkidaabaan-/: /oshk-/
new, young
; /-idaabaan/
vehicle, sled