Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

makokaazo vai

s/he pretends to be a bearnimakokaaz 1s ind; makokaazo 3s ind; makokaazod 3s conj; mekokaazod 3s ch-conj; Stem: /makokaazo-/

makokaazo /makokaazo-/: /makw-/ stem of makwa na ; /-kaazo/
s/he pretends