Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

jiiskinikebizo vai

s/he wears a bracelet, wears an arm garter or arm gartersinjiiskinikebiz 1s ind; ninjiiskinikebiz 1s ind; nijiiskinikebiz 1s ind; jiiskinikebizo 3s ind; jiiskinikebizod 3s conj; jaaskinikebizod 3s ch-conj; Stem: /jiiskinikebizo-/

Reduplicated Form: jaajiiskinikebizo