Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ishkwaandemaabik ni nj
Listen

a doorknobishkwaandemaabik sg; ishkwaandemaabikoon pl; Stem: /ishkwaandemaabikw-/

ishkwaandemaabik sg nj
Listen

ishkwaandemaabikoon pl nj
Listen

ishkwaandemaabik /ishkwaandemaabikw-/: /ishkwaandem-/ stem of ishkwaandem ni ; /-aabikw/
metal, stone