Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

giiwedaabaazh vta

drag h/ homenigiiwedaabaanaa 1s - 3s ind; ogiiwedaabaanaan 3s - 3' ind; giiwedaabaanaad 3s - 3' conj; gaawedaabaanaad 3s - 3' ch-conj; giiwedaabaazh 2s - 3 imp; Stem: /giiwedaabaaN-/

Giiwedaabaazh amik gaa-gii-tasoonad.

Drag the beaver you trapped home.
nj
Listen

Ningiiwedaabaanigoo. Ganabaj ningii-pookogaadeshin.

They're pulling me home (on the sled). I think I broke my leg.
nj
Listen

giiwedaabaazh /giiwedaabaaN-/: /giiwe-/ stem of giiwe vai ; /-daabaaN/
drag, haul h/