Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

baaga'akokwaanaak ni es
Listen

a drumstickbaaga'akokwaanaak sg; baaga'akokwaanaakoon pl; baaga'akokwaanaakoons dim; Stem: /baaga'akokwaanaakw-/

baaga'akokwaanaak sg es
Listen

baaga'akokwaanaakoon pl es
Listen

baaga'akokwaanaak /baaga'akokwaanaakw-/: /baaga'akokwaan-/ stem of baaga'akokwaan ni ; /-aakw/
stick, wood, organic solid