Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

apakwaadan vti

roof itnindapakwaadaan 1s - 0s ind; odapakwaadaan 3s - 0s ind; apakwaadang 3s - 0 conj; epakwaadang 3s - 0 conj; apakwaadan 2s - 0 imp; Stem: /apakwaad-/

Aaniin epiichiid gaa-anokaadang waakaa'igan. Zhigwa na odapakwaadaan.

How far along is he with the work on the house? Is he putting the roof on it yet?
nj
Listen

apakwaadan /apakwaad-/: /apakwe-/ stem of apakwe vai ; /-d/
act on it