Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

anaami-jiimaan adv loc nj
Listen

under a boat or canoe


Synonym: anaamoonag adv loc

Ingii-noondawaa maanashigan mamadweshing anaami-jiimaan.

I heard a sheepshead thumping under the boat.
es
Listen

Anaami-jiimaan gidaa-nibaa gii-gimiwang.

You can sleep under the canoe when it rains
nj
Listen

anaami-jiimaan anaami- pv lex ; /jiimaan-/ stem of jiimaan ni ;