Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

anaamaya'ii adv loc gh
Listen

[N]

under it

See also: anaamayi'ii adv loc [S]anaamaya'ii ;

anaamaya'ii nj
Listen

es
Listen

gh
Listen

lw
Listen

Anaamaya'ii ogii-atoon owiiwakwaan.

He put his cap underneath.
es
Listen

Awiya ogii'-nagadaanan omakizinan anaamaya'ii ninibewining.

Somebody left their shoes under my bed.
nj
Listen

Ogii-paninaan ozhooniyaansiman gaa-izhi-diitibizonid anaamaya'ii dakisijiganing.

He dropped his coin and it rolled down under the refrigerator.
es
Listen

Anaamaya'ii imaa adoopowining ingii-kaazomin.

We hid under the table.
gh
Listen

Anaamaya'ii gii-inaabi andawaabandang ogiboodiyegwaazon.

He looked underneath for his trousers.
es
Listen

Mii iwidi a... ategin biinichiganan anaamaya'ii atoobaaning.

The cleaning stuff is under the sink.
es
Listen

Anaamaya'ii imaa desa'oning gii-apa'iwe abinoonjiinyish gaa-maazhichiged.

That child who did somethong wrong ran under the platform to hide.
es
Listen