Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aada' vta lw
Listen

finish before h/; beat h/ in contestndaada'waa 1s - 3s ind; odaada'waan 3s - 3' ind; aada'waad 3s - 3' conj; ayaada'waad 3s - 3' ch-conj; aada' 2s - 3 imp; Stem: /aada'w-/

ndaada'waa1s - 3s ind lw
Listen

odaada'waan3s - 3' ind lw
Listen

aada'waad3s - 3' conj gh
Listen

ayaada'waad3s - 3' ch-conj gh
Listen

aada'2s - 3 imp lw
Listen