Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aabitawaabik na es
Listen

a half-dollaraabitawaabik sg; aabitawaabikoog pl; Stem: /aabitawaabikw-/

aabitawaabik sg es
Listen

nj
Listen

aabitawaabikoog pl gh
Listen

Mii go 'iw gegaa baasi-biigoshkaayaan mii eta go aabitawaabik eyaawag.

I'm almost half broke. All I've got is fifty cents.
es
Listen

aabitawaabik /aabitawaabikw-/: /aabitaw-/
half
; /-aabikw/
metal, stone