Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

ziimingwashi vai

s/he is groggy after waking upniziimingwash 1s ind; ziimingwashi 3s ind; ziimingwashid 3s conj; ziyiimingwashid 3s ch-conj; Stem: /ziimingwashi-/

ziimingwashi /ziimingwashi-/: /ziim-/
sickly, indisposed, groggy
; /-ngwashi/
s/he sleeps