Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

zazagaa vii

there is dense underbrushzazagaa 0s ind; zazagaag 0s conj; zezagaag 0s ch-conj; zazagaamagad 0s ind aug; Stem: /zazagaa-/