Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

nitiiwakik na

[N]

a tea kettlenitiiwakik sg; nitiiwakikoog pl; nitiiwakikoons dim; nitiiwakikong local; Stem: /nitiiwakikw-/