Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

niminaawaandawaagan ni

a dock

See also: niminaaweyaandawaagan niniminaawaandawaagan sg; niminaawaandawaaganan pl; Stem: /niminaawaandawaagan-/

Ishkwe-niminaawaandawaaganing niibawi gaa-wewebanaabiid.

He stands at the end of the dock when he's fishing.
nj
Listen

Agwaabidoon giniminaawaandawaagan jibwaa-gashkading.

Pull your dock out of the water before it freezes up.
nj
Listen