Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

maanaaji' vta

make h/ wrong, make h/ odd

Paired with: maanaajitoon vti2nimaanaaji'aa 1s - 3s ind; omaanaaji'aan 3s - 3' ind; maanaaji'aad 3s - 3' conj; mayaanaaji'aad 3s - 3' part; maanaaji' 2s - 3 imp; Stem: /maanaaji'-/