Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

jiibaakwaanakik na nj
Listen

[BL]

a pot; a cooking kettlejiibaakwaanakik sg; jiibaakwaanakikoog pl; jiibaakwaanakikong loc; jiibaakwaanakikoons dim; Stem: /jiibaakwaanakikw-/

jiibaakwaanakik sg nj
Listen

jiibaakwaanakikoog pl nj
Listen

jiibaakwaanakikong loc nj
Listen

jiibaakwaanakikoons dim nj
Listen

ninjiibaakwaanakik1s - 3s pos nj
Listen

gijiibaakwaanakik2s - 3s pos nj
Listen

ojiibaakwaanakikoon3s - 3' pos nj
Listen

Nabagisag apishim gijiibaakwaanakik ji-jaagidesinog gidadoopowiniigin.

Put a board under your pot so your tablecloth doesn't get burned. 
nj
Listen

jiibaakwaanakik /jiibaakwaanakikw-/: /jiibaakwaan-/ stem of jiibaakwaan ni [BL] ; /-akikw/
pail, pailful