Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

giziibiigitigwaanen vta

[BL]

wash h/ hairningiziibiigitgwaanenaa 1s - 3s ind; ogiziibiigitigwaanenaan 3s - 3' ind; giziibiigitgwaanenaad 3s - 3' conj; giziibiigitigwaanen 2s - 3 imp; Stem: /giziibiigitigwaanen-/