Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaaskaaska' vta

scrape h/ using something

Paired with: gaaskaaska'an vtiingaaskaaska'waa 1s - 3s ind; ningaaskaaska'waa 1s - 3s ind; nigaaskaaska'waa 1s - 3s ind; ogaaskaaska'waan 3s - 3' ind; gaaskaaska'waad 3s - 3' conj; gayaaskaaska'waad 3s - 3' ch-conj; gaaskaaska' 2s - 3 imp; Stem: /gaaskaaska'w-/