Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaanda'amii vai nj
Listen

s/he walks fasterningaanda'amii 1s ind; gaanda'amii 3s ind; gaanda'amiid 3s conj; Stem: /gaanda'amii-/

ningaanda'amii1s ind nj
Listen

gaanda'amii3s ind nj
Listen

gaanda'amiid3s conj nj
Listen

Nawaj gaanda'amiidaa. Giga-nagajibizomin ishkodewidaabaan.

Let's walk a little faster. We'll miss the train.
nj
Listen

gaanda'amii /gaanda'amii-/: /gaand-/
force, push
; /-a'amii/
s/he steps