Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

gaa-waagijiiyaag ni-v nj
Listen

[BL]

a bananagaa-waagijiiyaag sg; gaa-waagijiiyaagin pl;

gaa-waagijiiyaag sg nj
Listen

gaa-waagijiiyaagin pl nj
Listen

Participle of: waagijiiyaa