Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

diindiisi

diindiisi na

a blue jay

[
Cyanocitta cristata
]diindiisi sg; diindiisiwag pl; diindiisiins dim; Stem: /diindiisiw-/

Giishpin noondawad diindiisi noondaagozid gii-biboong, dibaajimo noomag wii'-aabawaanig.

If your hear a blue jay calling in the winter, he's telling you that it warm up for a few days.
nj
Listen