Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

diindiisi

diindiisi na

a blue jay

[
Cyanocitta cristata
]diindiisi sg; diindiisiwag pl; diindiisiins dim; Stem: /diindiisiw-/