Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

baaboodaadan vti

keep blowing on itnibaaboodaadaan 1s - 0s ind; obaaboodaadaan 3s - 0s ind; baaboodaadang 3s - 0 conj; bayaaboodaadang 3s - 0 ch-conj; baaboodaadan 2s - 0 imp; Stem: /baaboodaad-/

reduplication of: boodaadan vti