Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

azaadiisag ni

poplar woodazaadiisag sg; azaadiisagoon pl; Stem: /azaadiisagw-/

azaadiisag /azaadiisagw-/: /azaadiw-/ stem of azaadi na ; /-sagw/
wood, especially worked wood; floor