Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

awiya pron indf nj
Listen

somebody, someone, anybody, anyone

See also: gakina awiya pron indf ; gaawiin awiya pron indfawiya sg;

Maagizhaa awiya gidaa-wiidookawaa.

Maybe you can help somebody.
nj
Listen

Awiya ogii'-waabamaan jiigikana niibawinid.

He saw somebody standing by the road.
nj
Listen

Awiya ningii'-noondawaa biibaagid gii-biidaabang.

I heard someone yelling at daybreak.
nj
Listen