Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

agaawaadan vti

wish for, hope for, desire it

Paired with: agaawaazh vtaindagaawaadaan 1s - 0s ind; nindagaawaadaan 1s - 0s ind; nidagaawaadaan 1s - 0s ind; odagaawaadaan 3s - 0s ind; agaawaadang 3s - 0 conj; egaawaadang 3s - 0 ch-conj; agaawaadan 3' - 0 imp; Stem: /agaawaad-/