Search the dictionary Advanced Search

How to use the Ojibwe People's Dictionary

aazhawidaabaadan vti

drag it across

Paired with: aazhawidaabaazh vtaniyaazhawidaabaadaan 1s - 0s ind; odaazhawidaabaadaan 3s - 0s ind; aazhawidaabaadang 3s - 0 conj; ayaazhawidaabaadang 3s - 0 ch-conj; aazhawidaabaadan 2s - 0 imp; Stem: /aazhawidaabaad-/

aazhawidaabaadan /aazhawidaabaad-/: /aazhaw-/
across
; /-daabaad/
drag, haul it