/gan/
final

Form: 
gan
Word Part Type: 
Final
Word Part Subtypes: 
noun
Meaning: 
[nominalizer]
Related content
 
abwaajigan animate noun na
abwaajigan inanimate noun ni
abwewasigan inanimate noun ni
adisigan inanimate noun ni
agogwaajigan inanimate noun ni
agokiwasigan inanimate noun ni
agwaakwa'igan inanimate noun ni
akwaandawaagan inanimate noun ni
anishinaabewibii'igan inanimate noun ni
apigwaajigan inanimate noun ni
apisijigan inanimate noun ni
atisigan inanimate noun ni
aabajichigan inanimate noun ni
aabaabika'igan inanimate noun ni
aandaabikinigan inanimate noun ni
aanikoobijigan animate noun na
aate'igan inanimate noun ni
aazhawa'oojigan inanimate noun ni
babaamiweba'igan inanimate noun ni
badaka'igan inanimate noun ni
badakijigan inanimate noun ni
bagone'igan inanimate noun ni
bagwa'igan inanimate noun ni
bakwezhigan animate noun na
bashanzhe'igan inanimate noun ni
bazagwa'igan inanimate noun ni
baasa'igan inanimate noun ni
baasaabikizigan inanimate noun ni
baashkadewasigan inanimate noun ni
baashkiminasigan inanimate noun ni
baashkizigan inanimate noun ni
bimojigan inanimate noun ni
bimoonjigan inanimate noun ni
binaakwe'igan inanimate noun ni
biigwakamigibijigan animate noun na
biiminigan inanimate noun ni
biimiskonigan inanimate noun ni
biimiskwa'igan inanimate noun ni
biindaabikibijigan inanimate noun ni
biisiboojigan inanimate noun ni
biisiboojigan animate noun na
biiwiboojigan inanimate noun ni
biiwiga'igan inanimate noun ni
biizikigan inanimate noun ni
boodaajii'igan inanimate noun ni
boozaabikinigan inanimate noun ni
dagwanjigan inanimate noun ni
dakisijigan inanimate noun ni
dakwanjigan inanimate noun ni
daashkiboojigan animate noun na
dibaabiiginigan inanimate noun ni
dibaabiishkoojigan inanimate noun ni
ditibiwebishkigan animate noun na
gabaachigan inanimate noun ni
gashka'oojigan inanimate noun ni
gashkaabika'igan inanimate noun ni
gashkibijigan inanimate noun ni
gaapizigan inanimate noun ni
gaasiibii'igan animate noun na
gaaskaabasigan animate noun na
gaaskaabasigan inanimate noun ni
giba'igan inanimate noun ni
gibaabowe'igan inanimate noun ni
gibaakobijigan inanimate noun ni
gibaakwa'igan inanimate noun ni
gibiiga'igan inanimate noun ni
giboobijigan inanimate noun ni
gikinoo'amaagan animate noun na
giziibiiga'igan inanimate noun ni
gizhaabikizigan inanimate noun ni
gizhibaawebinigan inanimate noun ni
giiniboojigan inanimate noun ni
giishkada'igan inanimate noun ni
giishkiboojigan inanimate noun ni
giishkizhigan inanimate noun ni
gonzaabiishkoojigan inanimate noun ni
gwaaba'igan inanimate noun ni
ingodwaasoobii'igan animate noun na
iskigamizigan inanimate noun ni
ishkonigan inanimate noun ni
ishkwanjigan inanimate noun ni
jiigada'igan inanimate noun ni
jiishada'igan inanimate noun ni
jiishakamiga'igan inanimate noun ni
jiishaakwa'igan inanimate noun ni
madwewechigan inanimate noun ni
madweyaabiigibijigan inanimate noun ni
mangaanibaajigan inanimate noun ni
mashkimodegwaajigan inanimate noun ni
mazina'igan inanimate noun ni
mazinaabikiwebinigan inanimate noun ni
mazinaakizigan inanimate noun ni
mazinaatesijigan inanimate noun ni
mazinibii'igan inanimate noun ni
mazinichigan animate noun na
mazinikojigan animate noun na
maajiishkaachigan inanimate noun ni
midaasoobii'igan animate noun na
minikwaajigan quantitative adverb adv qnt
minikwaajigan inanimate noun ni
minjikanaakobijigan inanimate noun ni
minjiminigan inanimate noun ni
minomaagochigan inanimate noun ni
miskwaanzigan inanimate noun ni
miijimikanjigan inanimate noun ni
mookojigan inanimate noun ni
nagaawebishkigan inanimate noun ni
nase'igan inanimate noun ni
naabizhigan inanimate noun ni
nibaagan inanimate noun ni
ningwaja'igan inanimate noun ni
nishwaasoobii'igan animate noun na
niisiiwezhigan inanimate noun ni
nookwezigan inanimate noun ni
noondaagochigan inanimate noun ni
okaadenigan inanimate noun ni
okosijigan inanimate noun ni
ombigamizigan inanimate noun ni
onadinigan animate noun na
ozhibii'igan inanimate noun ni
ozhichigan inanimate noun ni
waninawe'igan inanimate noun ni
waabishkiingwechigan inanimate noun ni
waawiyebii'igan inanimate noun ni
webinigan animate noun na
wewese'igan inanimate noun ni
wiikobijigan inanimate noun ni
wiiweginigan inanimate noun ni
zaga'igan inanimate noun ni
zagapijigan inanimate noun ni
zagaakwa'igan inanimate noun ni
zaka'igan inanimate noun ni
zakaasigan inanimate noun ni
ziiga'igan inanimate noun ni
ziigwebinigan inanimate noun ni
ziinaakwa'igan inanimate noun ni
zhaabobiiginigan inanimate noun ni
zhaabonigan inanimate noun ni
zhaaboshkaachigan inanimate noun ni
zhaabwaakizigan inanimate noun ni
zhishigwa'igan inanimate noun ni
zhizhoobii'igan inanimate noun ni
zhiibaayaabanjigan inanimate noun ni
zhiigozhigan inanimate noun ni
zhiiwaagamizigan inanimate noun ni
zhooshkonigan animate noun na
zhooshkwega'igan animate noun na
zhooshkwega'igan inanimate noun ni